Om/About

Biografi

scroll down for english

Foto: Cato Lein


Linda föddes 1976 och är uppväxt i en liten by i Västmanland som heter Kröcklinge.

Linda har tillsammans med sin konstnärsmake Farigh, bott i Florens Italien och reser fortsatt tillbaka så ofta hon kan. Men de är nu bosatta i Enskede, Stockholm.


Intresset för existensen började tidigt och Linda fick i unga år en stjärnkikare av sin far eftersom hon, i stället för att sova, natt efter natt satt och tittade med stor förundran på månen.Trots att hon som 4-åring konstaterade för sina föräldrar att hon varken trodde på Gud eller Gudrun (Gud borde rimligtvis ha en dam), efter ett söndagsbesök på kyrkans barntimmar, har det även blivit en kurs i teologi på Uppsala Universitet. Existentiella rum i kulturen, litteraturen och religionen. Vidare har Linda studerat kreativt skrivande och filosofi på Universitetet samt utbildat sig vid den författarledda Skrivarakademin i Stockholm.


Lindas yrkesverksamma karriär har gett en bred blandning av erfarenheter;; Diskare, Städare, Bensinstationsbiträde, Reseproducent, Cer. sorgbearbetare, Security Agent på American Airlines, Operativ Säkerhetschef på Casino Cosmopol, Producent, Kreativ Inspiratör,Dipl. Kinesiolog m.m


"Allt detta tillsammans har gett mig en större förståelse för det finaste och det mest vilsna i människan"

   


Funderingarna kring världens orättvisor, tankar kring stjärnornas existens och en ständig längtan att hitta hem har tagit henne runt världens hörn men hon reser gärna i Sverige ensam på motorcykel och övernattar under stjärnorna.

Biography

scroll up for swedish

photo: Cato Lein

Linda was born in 1976 and was brought up in a small village named Kröcklinge, in the county of Västmanlad in Sweden.


Linda used to live in Florence in Italy with her husband Farigh who is an artist and they continously travel to Florence as much as possible. They now live in Enskede, Stockholm.


Her interest in existence started early and Linda's father gave her a stargazer after finding her night after night looking in admiration to the moon instead of sleeping.
Despite the fact that she by the age of 4 declared that she did not believe in God or Godiva (Gods presumed wire), after a visit in the Sunday school for children, she did complete a course in theology at the university regarding existential rooms in literature, culture and religion. She also studied Creative writing and philosophy at the university and also at the author lead academy for writers, in Stockholm


Linda's carrier has been a broad mix of experiences; Washer-up, Cleaner, Gas -Station Clerk, Travel Producer,  Cert. Grief therapist, Security Agent at American Airlines, Operations Security Manager at Casino Cosmopol in Stockholm, Producer, Creative Inspirer, Therapist in Applied Kinesiology and more...


"All of this together has given me a greater understanding of humans in their nicest and most lost self."

   


Thoughts about injustices in the world, about existence, of the stars and a constant longing to find home has brought her to the corners of the world. She also enjoy to travel alone, preferably by motorcycle and sleep under the stars.

Kontakt/Contact


e-mail

contact(a)lindaghaderi.com