Reviews


Readers Reviews The Silent Songs:

"Følelser er ubeskrivelige, men så kan de derimod opleves, og dog kan man alligevel tilnærmelsesvis sætte ord på dem, idet følelsen jeg her har, efter at have modtaget din kompakte og ikke mindst solrige & livsbekræftende bog, er en af dem.

Selvom jeg har umådeligt svært ved at beskrive følelsen, prøver jeg alligevel:

Der findes ikke et eneste menneske, der ikke har prøvet tilværelsens op/nedture, men lang de færreste vil indrømme det, og så ret få individer, kan med oprejst pande, efter at have oplevet eksistensens af og til uvejr, med optimistisk samt konstruktiv tilgang finde den røde tråd & oven i købet med faklen i hånden, vejlede andre. Det var min oprigtige følelse/oplevelse, efter at have læst ”The Silent Songs”.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, det gjorde jeg allerede de første par minutter, der jeg åbnede bogen, at du med bogens indhold, vellykket har skitseret og dermed bygget Noahs ark."

Azad


"Jag formligen älskade den! Dikterna gick rätt till hjärtat och berörde mig djupt. Längtar tills hon skriver en roman!"

Marianne Eklind


"Så svart och mörkt först, som ett analkande armageddon. Följt av ett gryende hopp och känslan av att hitta tillbaka, hitta sitt sanna jag. Kärleken till sig själv och Alltet. Det är himla fint och ger nya bilder och färger varje gång jag läser. De är verkligen starka."

Rose-Marie Widén


 "Var och en som erfarit den djupaste förtvivlan och varit nära att låta den livsutplånande uppgivenheten ta över vet att just detta kan bli början till något nytt och oväntat. Den som stått ut med att dröja i det till synes ogenomträngliga mörkret har också erfarit hur detta svarta kan ge näring till en spirande livsbejakelse. Att hopplösheten kan övergå i skapande aktivitet.


Om detta skriver Linda Ghaderi i sin lyriksamling "The Silent Songs", som består av tre delar om vardera fyra korta dikter. I den första delen råder förintelse och upplösning, inget finns att ta sikte på, här härskar förtvivlan i dödens närhet. Men här hörs också vagt ropet på hjälp ut ur den desperata ensamheten. I den andra delen ger denna rörelse utåt upphov till ett andrum, som i sin tur föder hoppet om samhörighet - eller rent av samgående i en allomfattande existens. En andlig rening visar vägen till ett framåtsyftande liv som länkar till evigheten. Erfarenheterna från det förflutna är tryggt omhändertagna av ett inre som funnit sitt sammanhang. I den tredje delen vänder sig diktens jag till ett Du, som skulle kunna läsas som en kärleksförklaring till en människa av kött och blod men som mer får liknas vid en gestaltning av något i mystiken närvarande. Den ödsliga förtvivlan hör nu det förflutna till och har ersatts av en livsbejakande kärlek och en hoppfull livsinställning.


Linda Ghaderis skildring av vägen från slutet till början rymmer både andlighet och djup allmänmänsklig erfarenhet. Att hon i perspektivet av dagens alla utsatta flyktingbarn skänker behållningen från den första e-bokupplagan av The Silent Songs till UNHCR är helt i linje med andan i dikterna."

Jill Hoffmann de Maré


Linda Ghaderi's books on Goodreads