UNHCR

Engagemang

Photo:UNHCR/Brian Sokol


Linda Ghaderi donerar all inkomst för den 1:a utgåvan av e-boken The Silent Songs till UNHCR

   "Med sorg i hjärtat ser jag hur barn världen över berövas sin barndom. Jag tänker; Hur ska jag kunna hjälpa när mina resurser är begränsade? Men så kom jag ihåg att jag har poesi att ge ifrån hjärtat"

Tillsammans gör vi skillnad


Charity

Linda Ghaderi donates all proceeds from the 1st e-book edition, of The Silent Songs, to UNHCR

  "With sadness in my heart, I see how children all over the world, are robbed of their childhood. Thinking; how can I help? My resources are limited... but then I remembered I have poetry to give from my heart."

Together we make a difference


UNHCR #WithRefugees

Om/About


UNHCR skyddar människor på flykt från krig och förföljelse


  På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och ger människor på flykt en bättre framtid.


   Människor som är på flykt har ofta lämnat allt bakom sig för att göra den farliga resan till säkerhet. UNHCR är på plats i alla världens stora konflikter och ger människor akut nödhjälp som tak över huvudet, mat, vatten och sjukvård.


   De flesta flyktingar vill återvända hem. När det inte är möjligt ger UNHCR dem en chans att bygga upp sina liv på nytt.

Sverige för UNHCR


UNHCR

   The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees was established on December 14, 1950 by the United Nations General Assembly.

 

  The agency is mandated to lead and co-ordinate international action to protect refugees and resolve refugee problems worldwide.


   Its primary purpose is to safeguard the rights and well-being of refugees. It strives to ensure that everyone can exercise the right to seek asylum and find safe refuge in another State, with the option to return home voluntarily, integrate locally or to resettle in a third country. It also has a mandate to help stateless people.

UNHCR